Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘NaviLens’

Lättare för synsvaga och turister att få koll på bussen

För personer med nedsatt syn kan det ibland vara utmanande att orientera sig i kollektivtrafiken. Men ”förstärkta” QR-koder på hållplatser och terminaler kan hjälpa synskadade att få bättre information, både före och under resan. Även andra kan dra nytta av tekniken, exempelvis turister som inte förstår språket eller resenärer som är obekanta med området. Med hjälp av de ”förstärkta” QR-koderna kan nämligen resenärer i sin smarta telefon få muntlig information på hela 33 språk.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)