Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘NNR’

Näringslivet kräver slopad elskatt för elbussar

Elskatten för eldrivna bussar bör avskaffas så att elbussarna får samma villkor som exempelvis eldriven spårtrafik. Det föreslår Näringslivets Regelnämnd, NNR, som på sin webbplats skriver att eldrivna fordon hyllas för att de är ett gott miljöval. Elbussar är ett av de trafikslag som anses vara framtidens kollektivtrafik. Samtidigt konstaterar NNR att det fortfarande inte finns en fungerande konkurrensneutralitet mellan de olika trafikslagen inom kollektivtrafiken. Tåg och andra spårbundna färdmedel idag är befriade från energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt – oavsett om de drivs av el eller diesel. Elbussar, däremot, måste betala energiskatt.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)