Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Nobiona’

Utbredd nöjdhet i Trollhättan och Vänersborg

Bussresenärerna i Trollhättan och Vänersborg är nöjda med sina resor. Mycket nöjda. I de ombordmätningar som Västtrafik gjorde i de båda städerna, ibland kallade Tvåstad, uppgav 98 procent av de tillfrågade resenärerna att de är nöjda eller mycket nöjda med senaste resan, 97 procent tycker det känns tryggt ombord på bussen och 97 procent tycker att förarna har ett trevligt bemötande. Resenärerna uppger att informationen ombord vid förseningar har blivit betydligt bättre och deras upplevelse av att bussen går i tid är stabil sedan flera år.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)