Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Norsk Standard’

Klart med standardisering av bussar i kollektivtrafik

Efter flera års arbete är det nu klart med en officiell standard för bussar i kollektivtrafik i Norge. Lanseringen sker den 16 oktober i Oslo. Bakgrunden är att olika län och regioner i Norge, precis som i Sverige, ställer egns särkrav på bussar för kollektivtrafiken. Det är särkrav som skapar avsevärda fördyringar genom att en buss som är godkänd i ett län eller en region inte kan användas i en annan del av landet.

Norsk busstandard rycker närmare

Norge är på väg att få en standard för funktionella och tekniska krav på bussar i upphandlad trafik. Det är Norsk Standard som har skickat ut sitt förslag till en nationell standard, NS 11050 Persontransport, på remiss.

Norge standardiserar bussar för kollektivtrafik

Det är inte bara i Sverige som olika län och regioner ställer egna särkrav på bussar för kollektivtrafiken. Det gör att en buss som är godkänd i ett län eller en region inte kan användas i en annan del av landet med avsevärda fördyringar som följd. Så är fallet även i Norge, men där arbetar nu Standard Norge (motsvarigheten till Svensk Standard, SIS) med att minska floran av lokala och regionala särkrav på bussarna. Det är särkrav som kan göra en buss för kollektivtrafik upp till 200 000 kronor dyrare, uppger Volvo Norges försäljningschef Svenn Åge Løkken för det norska radioföretaget NRK.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)