Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘NPF’

Bättre bussresa för personer med ADHD

I ett nytt forskningsprojekt kommer forskare vid VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, att undersöka hur personer med autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) använder kollektivtrafiken och vilka hinder de upplever. Bakgrunden är att dessa personer kan uppleva svårigheter med att använda kollektivtrafiken. Det begränsar i sin tur deras möjligheter till ett aktivt liv med skola, arbete och fritidsintressen.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)