Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘överprövningsutredningen’

Förlängd tid för upphandlingsböter utreds

Branschens ”fördubblingsbolag”, X2AB, räddades nyligen av gonggongen från att krävas på böter för att ha ägnat sig åt otillåtna direktupphandlingar. Anmälan till Konkurrensverket kom in alltför sent för att verket skulle kunna gå till domstol och kräva så kallad upphandlingsskadeavgift av X2AB. Preskriptionstiden hade gått ut. Nu vill regeringen utreda en fördubbling av preskriptionstiden för otillåtna direktupphandlingar.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)