Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Partnersamverkan för en förbättrad kolletkivtrafik’

Viktigt med rapportering för ökad trygghet och säkerhet

Det är viktigt att förare och annan ombordpersonal rapporterar trafikhändelser som olyckor eller hot och våld mot personal och passagerare. Då kan tryggheten och säkerheten i kollektivtrafiken förbättras eftersom trafikföretag och upphandlare får bättre kunskap om vilka händelser som inträffar och kan vidta förebyggande åtgärder. Det anser organisationerna i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)