Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Passenger Focus’

Rekordnöjda busspassagerare på avreglerad marknad

Långt fler resenärer är nöjda med sin busstrafik på den avreglerade brittiska marknaden än på den reglerade svenska. Det framgår av den årliga rapporten från brittiska Passenger Focus. Den visar att britterna är mer nöjda än någonsin med sin busstrafik. Hela 88 procent av de brittiska bussresenärerna är nöjda. I Sverige är 61 procent av resenärerna nöjda med den trafik som deras regionala kollektivtrafikmyndighet/länsbolag svarar för.

Engelska busspassagerare nöjdare än svenska

Busspassagerare i det avreglerade Storbritannien är nöjdare än deras svenska kamrater. Det framgår av en omfattande kundundersökning som har gjorts i England. Undersökningen omfattar inte Londonområdet, som har ett upphandlingssystem för kollektivtrafik av svensk modell. Istället riktar man in sig på resenärer i övriga England där busstrafiken är avreglerad och drivs på kommersiell grund. Bakom undersökningen står Passenger Focus, en statligt finansierad institution med uppgift att ta tillvara resenärernas intressen. Undersökningen avlivar i praktiken en del av myterna om nackdelarna med kommersiell kollektivtrafik.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)