Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region UIppsala’

Nya lösningar för laddning av elbussar när elnätet inte räcker

Region Uppsala ska i ett nytt projekt utveckla lösningar så att fler elfordon kan laddas utan ytterligare påfrestningar på elnätet. Uppsalas nya bussdepå ska fungera som ett pilotfall där man undersöker hur en ökad elektrifiering av bussflottan kan genomföras där det finns begränsningar i elnätet. Satsningen görs på initiativ av Region Uppsala och genomförs av BioDriv Öst i samverkan med flera regionala och nationella aktörer inom området. Projektet har fått namnet Spetskraft 2020.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)