Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘registreringsstatistik’

Mest Volvo och elektriskt i april

Volvo dominerar stort när det gäller nyregistreringarna av tunga bussar under april. Det framgår av färska siffror från branschorganisationen Mobility Sweden. Totalt registrerades under månaden 71 nya bussar, varav 54 tunga bussar över tio ton i landet. Av dessa var 37 Volvo. Elbussarna dominerar statistiken för april.

Höjdare i topp under mars

Nästan var fjärde buss som nyregistrerades i Sverige under det första kvartalet, 32 bussar, var en elbuss. Det framgår av akutella siffror från branschorganisationen Mobility Sweden. Under mars nyregistrerades 39 bussar i landet, varav 21 tunga (över tio ton), direktimporterade bussar undantagna. Volvo toppar under månaden.

Dieselbussen backar men alltjämt störst

Dieseldrivna bussar dominerade även i fjol försäljningen av nya bussar i EU, rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA. 67,3 procent av alla nya bussar som såldes i EU förra året var dieseldrivna, 1,5 procentenheter färre än 2021. Samtidigt fortsatte elbussarna sin framryckning på marknaden.

Februari stillsam bussmånad

Den gångna februarimånaden blev stillsam när det gäller nyregistrerade bussar i Sverige, enligt Mobility Swedens statistik. Totalt nyregistrerades 48 bussar i landet under månaden, men endast 20 av dessa var tunga bussar, det vill sägas över tio ton. Sett till helheten blev Mellor största bussmärke med sin lilla Sigma 7, medan Volvo toppar listan över de nyregistrerade tunga bussarna. 24 av de nyregistrerade bussarna var elbussar, varav Mellor står för drygt hälften.

Krympande bussmarknad i EU i fjol

Bussmarknaden i EU krympte med 17,2 procent i december, jämfört med samma månad 2021. Även för helåret 2022 minskade nyregistreringarna av tunga bussar, dvs bussar över 3,5 ton, i EU. Det rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA.

Kinesiska bussar dominerar på andra sidan bron

Bara ett sund och en bro skiljer länderna åt. Men Sverige och Danmark är i praktiken skilda världar på bussmarknaden. När det gäller fullstora bussar dominerar kinesiska busstillverkare helt marknaden i Danmark medan de alltjämt har en rätt blygsam ställning i Sverige. De svenska busstillverkarna Volvo och Scania var under 2022 nästan helt frånvarande när det gäller försäljningen av nya bussar i Danmark – Scania sålde en buss, Volvo ingen. Åtta av tio nyregistrerade stora bussar i Danmark i fjol var en elbuss.

Stillsam avslutning på starkt bussår

Med endast 63 nyregistrerade bussar, både tunga och lätta, under december fick 2022 en stillsam avslutning när det gäller nya bussar i Sverige. Men året som helhet blev mycket starkt. Bussarna blev det fordonsslag som ökade nyregistreringarna mest under året. Ökningen uppgick till drygt 70 procent, från 728 under 2021 till 1 240 stycken 2022. Andelen nyregistrerade elbussar är dock lägre jämfört med 2021, cirka 21 procent i förhållande till cirka 25 procent 2021. Det framgår av siffror från branschorganisationen Mobility Sweden.

Bussarna backade i Europa

Bussmarknaden i EU försvagades under november. Totalt nyregistrerades i EU 11,5 procent färre medeltunga och tunga bussar under november i år, jämfört med samma tid förra året. Det framgår av färska siffror från de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA. Statistiken omfattar bussar över 3,5 ton.

BYD störst i Sverige i november (uppdaterad)

Den kinesiska busstillverkaren BYD dominerade nyregistreringarna av bussar i Sverige under november. Totalt registrerades under månaden 120 nya bussar i landet, både tunga och lätta. Det är en ökning med cirka 186 procent, jämfört med januari – november förra året. Av de nyregistrerade bussarna under november i år var 101 tunga bussar, alltså bussar över tio ton. Var tredje nyregistrerad buss var en elbuss från BYD enligt siffror från Mobility Sweden.

Stark oktober för bussar i EU

Efter fyra månader av stadig nergång blev oktober en stark månad när det gäller nyregistreringar av bussar över 3,5 ton i EU, rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA. Jämfört med oktober i fjol ökade nyregistreringarna med 24,4 procent. Totalt nyregistrerades i EU 2 377 nya bussar under oktober i år. I fjol var det 1 911.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)