Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘remissyttrande’

”Nödvändigt med kraftigt ökad busstrafik”

För att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 80 procent till år 2030 krävs en fördubbling av den lokala kollektivtrafiken. Om regeringens transport- och klimatpolitiska mål ska kunna nås är det nödvändigt med en kraftigt utökad busstrafik, i synnerhet som det inte går att åstadkomma väsentliga ökningar av kapaciteten på järnvägarna under den här tidsperioden inte går att åstadkomma. Det skriver Sveriges Bussföretag i sitt remissyttrande till näringsdepartementet när det gäller vilken inriktning planeringen för transportinfrastruktur ska ha för åren 2018-2029.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)