Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Nödvändigt med kraftigt ökad busstrafik”

Om regeringens transport- och klimatpolitiska mål ska kunna nås är det nödvändigt med en kraftigt utökad busstrafik, inte minst på BRT. Det skriver Sveriges Bussföretag till regeringen. Foto: Ulo Maasing.

Om regeringens transport- och klimatpolitiska mål ska kunna nås är det nödvändigt med en kraftigt utökad busstrafik, inte minst på BRT. Det skriver Sveriges Bussföretag till regeringen. Foto: Ulo Maasing.

För att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 80 procent till år 2030 krävs en fördubbling av den lokala kollektivtrafiken. Om regeringens transport- och klimatpolitiska mål ska kunna nås är det nödvändigt med en kraftigt utökad busstrafik, i synnerhet som det inte går att åstadkomma väsentliga ökningar av kapaciteten på järnvägarna under den här tidsperioden inte går att åstadkomma. Det skriver Sveriges Bussföretag i sitt remissyttrande till näringsdepartementet när det gäller vilken inriktning planeringen för transportinfrastruktur ska ha för åren 2018-2029.

Organisationen menar att utbyggnaden av kollektivtrafiken i tillväxtregionerna hittills har varit klart otillräcklig med trängsel, långa restider och höga kostnader som följd.

– De investeringar som har gjorts har alltför ensidigt satsats på järnväg. Sverigeförhandlingen handlar enbart om spårsatsningar, vilket är högst anmärkningsvärt då bussen står för huvuddelen av resandet inom den regionala kollektivtrafiken. Och inte ens den kostsamma satsningen på höghastighetstågen kan bidra märkbart till minskade klimatutsläpp.

– Vi är starkt oroade över att de föreslagna och betydande investeringarna i höghastighetståg kommer att drabba andra väsentliga satsningar på vägtrafik och kollektivtrafik. Finansieras dessa investeringar genom Trafikverkets anslagsbudget riskeras hela infrastrukturunderhållet för decennier framåt, skriver organisationen till regeringen.

I sitt yttrande tar bussföretagen också upp brister i trafiksäkerheten på vägnätet. Likaså konstaterar man att tillgängligheten för turistbussar är ett stort problem på många håll, trots att besöksnäringen växer snabbt.

– Det gäller, skriver Sveriges Bussföretag, nte minst i våra storstäder, där turistbussar har problem med framkomlighet och parkering. Det krävs en utökad kapacitet av infrastrukturen för busstrafiken och tillgång till busskörfält för att tillgodose besöksnäringens fortsatta expansion.

Man framhåller också att det är viktigt att Trafikverket deltar i utvecklingen av elektrifiering av busstrafiken och BRT-system. Demoprojekt med nya tekniker som kräver infrastruktursatsningar, exempelvis induktionsladdning och laddstationer, förutsätter en aktiv medverkan från Trafikverket, framhåller Sveriges Bussföretag.

Share Dela

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)