Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘resenärer’

Covid-19: Kollektivtrafikens resenärer känner sig trygga

Covid-19-pandemin har bara i liten grad minskat förtroende för kollektivtrafiken och kollektivtrafikbranschen. Trots pandemin och oron att smittas har upplevelsen av trygghet i kollektivtrafiken bara minskat med 3 procentenheter. Det visar nya siffror från Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Undersökningen pågår kontinuerligt och kompletterades i slutet av mars med frågor om medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken kopplat till coronapandemin.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)