Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘S vensk Sjöfart’

Regeringen ersätter för ID-kontroller

Det är nu klart att regeringen kommer att kompensera transportföretagen ekonomiskt för kostnader för ID-kontroller vid inresa till Sverige. I regeringens budgetförslag som las fram på tisdagen föreslår regeringen att anslaget för utveckling av statens transportinfrastruktur ökas med 52 miljoner kronor. Pengarna får även användas till utgifter för att ersätta transportörer för kostnader för ID-kontroller som utförs med stöd av lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)