Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘serviceresor’

Kapacitetsbrist hotar serviceresor

Kapaciteten när det gäller serviceresor hotar att inte räcka till senare i år. Det varnar branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Organisationen bedömer att när äldre och riskgrupper har blivit vaccinerade, smittspridningen minskar och dagverksamheter åter öppnar kommer många med rätt till serviceresor att vilja åka mer som vanligt igen. Till det kommer när vården öppnar upp för planerad vård som har senarelagts under pandemin.

Hinner inte med alla serviceresor

Länstrafiken Örebro hinner inte med att ta hand om alla serviceresor. Nu tvingas man prioritera bland beställningarna under rusningstid. Vinter och snö är orsaken enligt Länstrafiken.

Skåne inför värdighetsgaranti

Skånetrafiken har skapat vad man kallar en värdighetsgaranti när det gäller serviceresorna. I garantin lyfts kraven för god kvalitet fram tydligare än tidigare. Garantin innebär att resenären ska få en förväntad upplevelse och känna sig trygg, säker och delaktig genom hela resan. Införandet av värdighetsgaranti är enligt Skånetrafiken ytterligare ett steg att lyfta fram normer och etiska värden samt respektera den enskilda personen.

”Katastrof hotar färdtjänst i vinter”

Länstrafiken Örebro varnar för att situationen för serviceresor i Örebro kan bli katastrofal i vinter. Anledningen är att antalet resor med Serviceresor i Örebro fotsätter att öka. Sedan i våras har resandet ökat från cirka 900 resor per dag till 2 800 resor per dag. På grund av covid-19-pandemin får får endast en resenär åka i varje fordon och det kan ställa till stora problem framöver, bedömer Länstrafiken.

Pengar tillbaka för färdtjänst i Skåne

Skånetrafiken betalar tillbaka 5,3 miljoner kronor till Skånes kommuner. Pengarna avser de avgifter som kommunerna har betalat för sin färdtjänst under det första halvåret. De budgeterade kostnaderna för färdtjänst har blivit lägre än beräknat.

Storsatsning på nytt för serviceresor i Örebro län

Det närmaste halvåret förnyar Länstrafiken Örebro alla fordon som kör serviceresor. Under sommaren och hösten kommer Länstrafiken att införa fordon med ett helt nytt utseende. Den 10 januari 2021 beräknas samtliga 268 nya fordon att vara i trafik.

Covid-19: Färdtjänstkunder får matkassar via servicetrafiken

Alla värmlänningar med färdtjänsttillstånd erbjuds nu en ny service från Region Värmland Kollektivtrafik: att få sina matvaror hemkörda till dörren med färdtjänsten. Priset för servicen ska motsvara halva det pris som kunden hade fått betala för att själv resa till butik och hem. ”Det är ett erbjudande som ska ses som ett komplement till övriga insatser från frivilligorganisationer och näringsidkare. Huvudtanken är att minska smittorisken och säkra upp en basservice mot invånarna i hela länet, säger Anders Wahlén”, servicetrafikchef på Region Värmland Kollektivtrafik.

”Prioritera förare i serviceresor”

Förare som kör serviceresor bör prioriteras i första hand när det gäller provtagning för coronasmitta. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik till Folkhälsomyndigheten. Där framhåller Svensk Kollektivtrafik att förare som kör serviceresor till största delen arbetar i mindre fordon och mycket nära resenärer som tillhör de mest sårbara grupperna i samhället. En stor del av resenärerna är över 70 år eller har underliggande sjukdomar.

Sjukresor med drive-in-provtagning i Skåne

Som en följd av covid-19-pandemin tar nu Skånetrafiken nya grepp för sina serviceresekunder – provtagningsresor med drive-in. Det innebär att sjukrese- och färdtjänstkunder som besöker sjukhus för provtagning inte ska behöva ta sig in på sjukhuset och vänta i väntrum. Istället kommer sjukvårdspersonal ut och genomför provtagningen i fordonet.

Sänkta kostnader för färdtjänst ger pengar tillbaka

Flera skånska kommuner får idag pengar tillbaka från Skånetrafiken för de avgifter de3 har betalat för sina serviceresor. Anledningen är att kostnaderna för resorna minskar, samtidigt som antalet färdtjänstresor ökar. ”Parallellt med sänkta kostnader levererar vi bättre kvalitet till våra kunder”, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef för Skånetrafikens Serviceresor.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)