Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘serviceresor’

Pengar tillbaka för färdtjänst i Skåne

Skånetrafiken betalar tillbaka 5,3 miljoner kronor till Skånes kommuner. Pengarna avser de avgifter som kommunerna har betalat för sin färdtjänst under det första halvåret. De budgeterade kostnaderna för färdtjänst har blivit lägre än beräknat.

Storsatsning på nytt för serviceresor i Örebro län

Det närmaste halvåret förnyar Länstrafiken Örebro alla fordon som kör serviceresor. Under sommaren och hösten kommer Länstrafiken att införa fordon med ett helt nytt utseende. Den 10 januari 2021 beräknas samtliga 268 nya fordon att vara i trafik.

Covid-19: Färdtjänstkunder får matkassar via servicetrafiken

Alla värmlänningar med färdtjänsttillstånd erbjuds nu en ny service från Region Värmland Kollektivtrafik: att få sina matvaror hemkörda till dörren med färdtjänsten. Priset för servicen ska motsvara halva det pris som kunden hade fått betala för att själv resa till butik och hem. “Det är ett erbjudande som ska ses som ett komplement till övriga insatser från frivilligorganisationer och näringsidkare. Huvudtanken är att minska smittorisken och säkra upp en basservice mot invånarna i hela länet, säger Anders Wahlén”, servicetrafikchef på Region Värmland Kollektivtrafik.

”Prioritera förare i serviceresor”

Förare som kör serviceresor bör prioriteras i första hand när det gäller provtagning för coronasmitta. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik till Folkhälsomyndigheten. Där framhåller Svensk Kollektivtrafik att förare som kör serviceresor till största delen arbetar i mindre fordon och mycket nära resenärer som tillhör de mest sårbara grupperna i samhället. En stor del av resenärerna är över 70 år eller har underliggande sjukdomar.

Sjukresor med drive-in-provtagning i Skåne

Som en följd av covid-19-pandemin tar nu Skånetrafiken nya grepp för sina serviceresekunder – provtagningsresor med drive-in. Det innebär att sjukrese- och färdtjänstkunder som besöker sjukhus för provtagning inte ska behöva ta sig in på sjukhuset och vänta i väntrum. Istället kommer sjukvårdspersonal ut och genomför provtagningen i fordonet.

Sänkta kostnader för färdtjänst ger pengar tillbaka

Flera skånska kommuner får idag pengar tillbaka från Skånetrafiken för de avgifter de3 har betalat för sina serviceresor. Anledningen är att kostnaderna för resorna minskar, samtidigt som antalet färdtjänstresor ökar. “Parallellt med sänkta kostnader levererar vi bättre kvalitet till våra kunder”, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef för Skånetrafikens Serviceresor.

Tre får köra serviceresor i Sörmland

Det blir tre taxiföretag som de kommande fyra åren ska köra serviceresor i Sörmland. Det står klart sedan Region Sörmland nu har blivit klar med sin upphandling av serviceresorna. De tre företagen är AB Trendtaxi, AB Trendtaxi i Sörmland samt VTV Transport och Taxi AB och de delar på ett avtal med ett sammanlagt värde på omkring 470 miljoner kronor.

Flexbuss växer i Jönköpings län

Jönköpings Länstrafik fattade på torsdagen beslut om vilka trafikföretag som ska köra serviceresor i Jönköpings län under nästa avtalsperiod. En av de stora vinnarna är Flexbuss Sverige. Det nya trafikavtalet träder i kraft den 1 september 2020 och löper på fyra år. Enligt länstrafiken har man lagt ökat fokus på kvalitet och komfort för kunderna.

Skånekommuner får återbäring på färdtjänstpengar

Flera skånska kommuner får nu pengar tillbaka från Skånetrafiken för de avgifter de har betalat för serviceresor. Anledningen är att kostnaderna för serviceresorna minskar, trots att antalet färdtjänstresor ökar.

Uppryckning i Halland

Hallandstrafikens tidigare hårt kritiserade serviceresor, det vill säga färdtjänst, sjukresor och skolskjuts med personbil och rullstolsfordon, gjorde i fjol en rejäl uppryckning. Tidhållningen förbättrades och förtroendet bland resenärerna ökade påtagligt.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)