Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘serviceresor’

Fnurra i Göteborg drabbar serviceresor

Från och med den 1 juni råder det stor brist på kapacitet för serviceresor i Göteborg, varnar Göteborgs stad. Anledningen är att Taxi Göteborg för en vecka sedan sa upp sitt avtal om serviceresor, färdtjänst och skolskjuts. Som en följd av detta saknas nu i Göteborg ett stort antal fordon för serviceresor på morgnarna och eftermiddagarna. Göteborgs stad prioriterar i första hand barns resor till skolor och fritidshem.

Sex delar på serviceresor i Västerbotten

Sex trafikföretag, varav två nya för regionen, får dela på uppdraget att köra serviceresor i Västerbotten. På tisdagen publicerade Länstrafiken Västerbotten sitt tilldelningsbeslut för upphandlingen av sjukresor och färdtjänst i kommunerna i Västerbotten.

Skåne upphandlar serviceresor för miljardbelopp

Skånetrafiken har nu fattat beslut om en rekordstor upphandling av serviceresor. Fyra trafikföretag tilldelas trafikavtal som startar den 1 februari nästa år och gäller fyra år. Värdet på trafikavtalen uppges till cirka 1,5 miljarder kronor.

Högt betyg för färdtjänst och sjukresor

Resenärer som anlitar färdtjänst eller sjukresor ger resan högt betyg. Och allra nöjdast är de som reser med Region Värmlands servicetrafik. Det framgår av årsrapporten från Svensk Kollektivtrafiks stora undersökning ANBARO, det vill säga barometern för anropsstryrd trafik. Undersökningen mäter hur resenärerna har upplevt kvaliteten på sin senaste serviceresa, det vill säga färdtjänst– eller sjukresa. Undersökningen visar också att allt fler av resenärerna använder digitala tjänster när de bokar sin resa. Undersökningen täcker 20 av landets 21 län.

Fem får köra serviceresor åt Jönköpings Länstrafik

Det blir fem företag som får köra serviceresor åt Jönköpings Länstrafik från september nästa år. Det står klart sedan JLT på måndagen fattat beslut om vilka trafikföretag som tilldelas trafiken. Det nya trafikavtalet, som löper på fyra år, har trafikstart den 1 september 2022. Avtalet omfattar 23 personbilar i Jönköping, två specialfordon samt en buss på Visingsö.

Vanligt med otrygghet och dålig kvalitet vid färdtjänstresor

Fyra av tio färdtjänstresenärer har någon gång känt sig otrygg i samband med resan – och ju oftare man reser desto större är otryggheten. Det framgår av en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av Samtrans Omsorgsresor, landets största renodlade företag för färdtjänst och annan särskild kollektivtrafik. Drygt 20 procent av de tillfrågade i undersökningen är direkt missnöjda med färdtjänsten. ”Hela branschen behöver rycka upp sig och de som upphandlar trafiken borde ställa större krav på företagen när det gäller kvalitet, ekonomi, medarbetarnas arbetsvillkor, fordon och miljö”, kommenterar Tomas Hansson, vd för Samtrans Omsorgsresor.

Åtta får köra serviceresor i Halland

Det blir åtta företag som får köra serviceresor i Halland under sex år med start kommande sommar. Hallandstrafikens styrelse fattade på fredagen tilldelningsbeslut i upphandlingen av serviceresor (färdtjänst, sjukresor och skolskjuts med personbil) i hela Halland.

Funktionsnedsatta får inte sitta fram

Serviceresor inom Länstrafiken Örebro kommer på grund av ett beslut från Arbetsmiljöverket inte kunna erbjuda resor i framsäte i något av fordonen från och med den 3 september 2021. Det kan skapa problem för en del av Serviceresors kunder, som har svårt att resa på annat sätt än i framsäte, varnar Länstrafiken Örebro.

Samåkning i serviceresor återupptas

Länstrafiken Örebro återupptar nu successivt samåkningen inom serviceresor. Under våren 2020 slopades på grund av covid-19-pandemin all samplanering för serviceresor inom regionen med undantag för skolskjuts. Men i takt med att smittspridningen minskar och att majoriteten av serviceresekunderna och förarna nu är vaccinerade börjar regionen nu åter samplanera resor. De som reser med serviceresor kan därmed få samåka med andra. Länstrafiken har fattat beslutet i samråd med regionens smittskyddsläkare.

Skåne först med miljömärkta serviceresor

Skånetrafiken är den 1 juli först i landet med miljömärkta serviceresor. Detta sedan Skånetrafikens serviceresor har fått Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval, vilket förutsätter att serviceresorna uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier för bland annat minskad klimatpåverkan.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)