Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘serviceresor’

Samåkning i serviceresor återupptas

Länstrafiken Örebro återupptar nu successivt samåkningen inom serviceresor. Under våren 2020 slopades på grund av covid-19-pandemin all samplanering för serviceresor inom regionen med undantag för skolskjuts. Men i takt med att smittspridningen minskar och att majoriteten av serviceresekunderna och förarna nu är vaccinerade börjar regionen nu åter samplanera resor. De som reser med serviceresor kan därmed få samåka med andra. Länstrafiken har fattat beslutet i samråd med regionens smittskyddsläkare.

Skåne först med miljömärkta serviceresor

Skånetrafiken är den 1 juli först i landet med miljömärkta serviceresor. Detta sedan Skånetrafikens serviceresor har fått Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval, vilket förutsätter att serviceresorna uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier för bland annat minskad klimatpåverkan.

Elva företag kör serviceresor i väst

Det är nu klart vilka trafikföretag som kommer köra anropsstyrd trafik och serviceresor för Västtrafik från och med juni nästa år. Detta, sedan Västtrafik nu har blivit klar med sin upphandling av trafiken från och med juni nästa år. Totalt elva företag får uppdraget av Västtrafik.

Kapacitetsbrist hotar serviceresor

Kapaciteten när det gäller serviceresor hotar att inte räcka till senare i år. Det varnar branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Organisationen bedömer att när äldre och riskgrupper har blivit vaccinerade, smittspridningen minskar och dagverksamheter åter öppnar kommer många med rätt till serviceresor att vilja åka mer som vanligt igen. Till det kommer när vården öppnar upp för planerad vård som har senarelagts under pandemin.

Hinner inte med alla serviceresor

Länstrafiken Örebro hinner inte med att ta hand om alla serviceresor. Nu tvingas man prioritera bland beställningarna under rusningstid. Vinter och snö är orsaken enligt Länstrafiken.

Skåne inför värdighetsgaranti

Skånetrafiken har skapat vad man kallar en värdighetsgaranti när det gäller serviceresorna. I garantin lyfts kraven för god kvalitet fram tydligare än tidigare. Garantin innebär att resenären ska få en förväntad upplevelse och känna sig trygg, säker och delaktig genom hela resan. Införandet av värdighetsgaranti är enligt Skånetrafiken ytterligare ett steg att lyfta fram normer och etiska värden samt respektera den enskilda personen.

”Katastrof hotar färdtjänst i vinter”

Länstrafiken Örebro varnar för att situationen för serviceresor i Örebro kan bli katastrofal i vinter. Anledningen är att antalet resor med Serviceresor i Örebro fotsätter att öka. Sedan i våras har resandet ökat från cirka 900 resor per dag till 2 800 resor per dag. På grund av covid-19-pandemin får får endast en resenär åka i varje fordon och det kan ställa till stora problem framöver, bedömer Länstrafiken.

Pengar tillbaka för färdtjänst i Skåne

Skånetrafiken betalar tillbaka 5,3 miljoner kronor till Skånes kommuner. Pengarna avser de avgifter som kommunerna har betalat för sin färdtjänst under det första halvåret. De budgeterade kostnaderna för färdtjänst har blivit lägre än beräknat.

Storsatsning på nytt för serviceresor i Örebro län

Det närmaste halvåret förnyar Länstrafiken Örebro alla fordon som kör serviceresor. Under sommaren och hösten kommer Länstrafiken att införa fordon med ett helt nytt utseende. Den 10 januari 2021 beräknas samtliga 268 nya fordon att vara i trafik.

Covid-19: Färdtjänstkunder får matkassar via servicetrafiken

Alla värmlänningar med färdtjänsttillstånd erbjuds nu en ny service från Region Värmland Kollektivtrafik: att få sina matvaror hemkörda till dörren med färdtjänsten. Priset för servicen ska motsvara halva det pris som kunden hade fått betala för att själv resa till butik och hem. ”Det är ett erbjudande som ska ses som ett komplement till övriga insatser från frivilligorganisationer och näringsidkare. Huvudtanken är att minska smittorisken och säkra upp en basservice mot invånarna i hela länet, säger Anders Wahlén”, servicetrafikchef på Region Värmland Kollektivtrafik.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)