Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Skellefteå Stadshus AB’

Skelleftebuss överklagar inte konkurrensdom

Styrelsen för det kommunägda Skellefteå Stadshus AB, som äger Skelleftebuss, har beslutat att inte överklaga den dom som förbjuder bussföretaget att bedriva beställningstrafik annat än åt kommunen själv. Det kommunala bolaget tycker trots det att domen var felaktig. Det var Konkurrensverket som hade stämt Skelleftebuss eftersom verket ansåg att bussföretaget bröt mot konkurrenslagen och hämmade konkurrensen.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)