Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Slussen’

Bussexplosionen: Resenärsorganisation kräver utredning av bussterminal vid Slussen

Intresseorganisationen Resenärsforum riktar hård kritik mot Transportstyrelsen och kräver att myndigheten utreder den kommande bussterminalen i Katarinaberget i Stockholm. Terminalen ska betjäna bussar mellan Stockholm och Nacka/Värmdö och sprängs in i berget. Resenärsforum anser att Transportstyrelsen missköter ärendet och duckar för svåra frågor.

Grönt ljus för bussterminal för miljarder

Bygget av den nya bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen i Stockholm fick på torsdagen bygglov av politikerna i stadsbyggnadsnämnden i Stockholm. Den hett omdebatterade terminalen ska stå klar 2023. Kostnaden är budgeterad till 1,9 miljarder. Staten bidrar med 50 procent, Stockholms stad och landstinget står för respektive 25 procent.

Ny bussterminal i Stockholm kan bli en dödsfälla

In – och utfarten till den nya Katarinaterminalen vid Slussen i Stockholm kan bli en dödsfälla, skriver Tor Edsjö och Richard Murray i denna debattartikel. De lyfter fram att bussarnas port till terminalen är ett enda körfält som ska användas växelvis för in – och utfart.

Klartecken för insprängd terminal

Den omstridda bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen i Stockholm får byggas. Det står klart när nu Mark- och miljööverdomstolen inte ger prövningstillstånd i målet. Bygget av terminalen har överklagats av både privatpersoner och organisationer.

Tillfällig bussterminal för 30 000 resenärer om dagen

Stockholm får snart en ny bussterminal som ska hantera drygt 30 000 resenärer om dagen under minst sex år framåt. Det är den tillfälliga terminal som ska ta hand om busstrafiken från Stockholm mot Nacka, Tyresö och Värmdö. Terminalen ska tas i bruk i början av nästa år.

Snabbare bussresa, men först mycket långsammare

Omkring 9 000 bussresenärer från Nacka och Värmdö till Stockholm ska få snabbare bussresor genom att framkomligheten för stombusslinjerna där förbättras. Men innan dess utsätts resenärerna under flera år för verkliga prövningar med kaos och fördubblade restider. Resenärer uppmanas att helst jobba hemifrån en dag i veckan för att lindra kaoset.

Nya planer för insprängd bussterminal

De mångåriga planerna på en bussterminal i Katarinaberget vid Slussen i Stockholm går nu in i ett nytt skede. Terminalen ska användas av bussar från östra Storstockholm, bland annat Nacka och Värmdö. Den tidigare planen upphävdes av Mark- och miljödomstolen i december 2013, främst därför att planen inte hade varit ute på eget samråd utan hade bakats in i planerna för hela det väldiga projektet om Slussen ombyggnad.

Öppet brev från bussförare: Slussen strategisk för Stockholmstrafiken

En grupp bussförare kastar sig nu in i debatten om hur Slussen i Stockholm ska utformas i framtiden. I ett öppet brev till Expertgruppen för Slussenprojektet varnar de för att planerna för det nya Slussen innebär en dramatisk försämring för trafiken. Busstrafiken får många svårigheter o projektet genomförs i sin nuvarande form, menar de.

Klart med miljarder till bussterminal

Finansieringen av en ny bussterminal vid Slussen i Stockholm är nu klar. Den nya terminalen är kostnadsberäknat till 1,43 miljarder kronor, räknat i den prisnivå som gällde i februari i år. Finansieringen bygger på en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun.

Keolis varnar för busskaos

Ett fullständigt kaos hotar busstrafiken från Slussen i Stockholm till Nacka och Värmdö. varnar bussopertören Keolis enligt Nacka Värmdö Posten, NVP. Redan idag är bussterminalen vid Slussen överbelastad med 1100 ankommande och lika många avgående bussar om dagen – i rusningstid handlar det om tre ankommande bussar i minuten och lika många avgående.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)