Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sopra Steria’

Ny kundhantering för kollektivtrafik i fyra län

Fyra län i södra Sverige får ett gemensamt, enhetligt system för hantering av kundärenden i kollektivtrafiken. Det är Länstrafiken Kronoberg som tillsammans med Jönköpings Länstrafik, Hallandstrafiken och Kalmar Länstrafik upphandlat ett nytt CRM-system. CRM står för Customer Relationship Management som man förenklat kan säga är kundvård.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)