Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svealandstrafiken’

Laddat på stor bussdepå

Inför att Svealandstrafiken nästa år utökar sin fordonsflotta med 23 batteridrivna ledbussar för trafik på Örebros nya BRT-linje ska företagets stora bussdepå i Bettorp, Örebro, uppgraderas. Depån ska få ny laddinfrastruktur som levereras och installeras av företaget Eitech.

Fler elbussar från Ebusco till Örebro

Den holländska elbusstillverkaren Ebusco har fått ytterligare en beställning från Sverige. Ordern avser tretton 18-meters stadsbussar till Svealandstrafiken för trafik i Örebro. Leverans ska ske under andra halvåret nästa år. Ordern är den andra som Ebusco får från Svealandstrafiken och innehåller också en option på ytterligare fem 18-meters ledbussar för leverans senast i slutet av 2025.

Ny teknik ska öka laddkapaciteten för elbussar med 50 procent

Elektrifieringen av bussar har blivit en megatrend över världen. Men fortfarande är det bara en liten andel av trafiken som körs med elbussar och en fullskalig elektrifiering kräver ökad laddkapacitet. På Persontrafik presenterades ett projekt med lösningar som kan minska kapacitetsbehovet med 50 procent.

Fler än någonsin vill ta ett klimatkliv

Intresset för investeringar i fossilfria alternativ och grön omstälning genom det så kallade Klimatklivet slår nytt rekord, rapporterar Naturvårdsverket. I september har företag och organisationer lämnat in ansökningar till Klimatklivet om stöd för investeringar på 10,2 miljarder kronor. Det är lika mycket som Klimatklivet fördelat sedan starten 2015.

Nobina storhandlar elbussar från Ebusco

Nordens största bussoperatör Nobina gar lagt en stor order på elbussar hos den holländska busstillverkaren Ebusco. Ordern omfattar totalt 76 bussar av modell Ebusco 3.0 med leverans mot slutet av nästa år. Bussarna ska sättas i trafik i Oslo med omnejd på uppdrag av trafikhuvudmannen Ruter. Ordern innebär ett genombrott för Ebusco på den norska marknaden.

Storsatsning på elbussutbildning

Svealandstrafiken, som bland annat kör stadsbussarna i Västerås, gör nu en storsatsning på att intensivutbilda bussförare i att köra elbussar. Satsningen är en del av förberedelserna för trafikstarten av de nya elbussarna i Västerås. Samtliga närmare 380 förare på Svealandstrafikens depå i Västerås ska gå igenom en teoretisk och praktisk utbildning för att kunna framföra elbussarna på ett tryggt och säkert sätt.

Stark orderingång för elbusstillverkaren Ebusco

Den holländska elbusstillverkaren Ebusco hade en stark orderingång och kraftigt ökad omsättning under det första halvåret. Företagsledningen räknar också med en stark ökning av såväl omsättning som inkomna order under andra halvåret. Det framgår av Ebuscos halvårsrapport som presenterades på torsdagsmorgonen.

Här är Örebros nya BRT-buss

Den holländska busstillverkaren Ebusco har nu fått sin första order på den svenska marknaden. Det är Svealandstrafiken som har skrivit avtal med Ebusco om leverans av 23 eldrivna bussar för BRT-trafiken i Örebro (BRT =Bus Rapid Transit), en högklassig busstrafik med snabba restider som till stor del går på egen väg eller egna körfält. Den upphandling av tretton eldrivna stadsbussar som Svealandstrafiken gjorde i samma upphandling som BRT-bussarna är däremot föremål för överprövning, vilket vi tidigare rapporterat om.

Elbussuphandling i domstol – datum på dokument kan avgöra

Den stora elbussupphandling som samhällsägda Svealandstrafiken avgjorde tidigare i juni kommer delvis att avgöras i domstol. Datum på ett papper kan bli avgörande för hur det går. Upphandlingen gällde tre paket: stadsbussar, BRT-bussar samt regionbussar, samtliga eldrivna. I Svealandstrafikens tilldelningsbeslut från den 9 juni tilldelades den holländska busstillverkaren Ebusco två av de tre paketen. Nu har en annan bussleverantör hos förvaltningsrätten i Uppsala begärt en överprövning av upphandlingen.

Fler elbussar till Västerås

Svealandstrafiken ökar antalet elbussar i Västerås. Genom att utnyttja den option som företaget har i sitt avtal med Volvo Bussar beställer bussföretaget ytterligare sju elbussar, utöver de tio som man tidigare har beställt. De nya bussarna ska sättas in i stadstrafiken i Västerås i början av nästa år.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)