Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sven-Erik Bucht’

Statlig utredning vill ha ändrade reseavdrag

Reseavdraget för resor till och från arbetet bör förändras. Det föreslår landsbygdskommittén som på onsdagen överlämnade sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht(S). Utredningen anser att om reseavdraget ändras så att resandet i städerna styrs mer till kollektivtrafik skulle bland annat koldioxidutsläppen minska, även om landsbygdsbefolkningen åker mer bil för att kunna ta sig till sina jobb.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)