Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘trend’

Fördubblingen hotas när turistnäringen bromsar in

Turistnäringen fortsätter att utvecklas allt långsammare. Tillväxttakten i näringen har dämpats ytterligare sedan i fjol och prognosen för den totala omsättningen år 2020 är 439 miljarder (451 miljarder i fjolårets analys), enligt TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter. Enligt TRIP är det framförallt det ostadiga konjunkturläget som har försvagat tillväxttakten för svensk turism.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)