Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘turismföretag’

Brist på arbetskraft bromsar tillväxt i turismen

Möjligheten att få tag i lämplig arbetskraft är det största hindret för turismföretagens tillväxt och utveckling. Mer än en tredjedel av turismföretagen ser bristen på arbetskraft som ett stort hinder. Hälften av de företag som under de senaste tre åren har försökt rekrytera medarbetare upplevde hälften det som ett stort hinder att hitta sökande med tillräcklig yrkeserfarenhet. Störst är problemet för turismföretag inom Hotell och restaurang samt Bygg. Det visar en färsk rapport från Tillväxtverket, Vardag och framtid för turismföretagen.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)