Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘upphandlingr’

Gotlandsbuss hoppar av trafikupphandling

Gotlandsbuss, som idag kör all linjetrafik med buss på Gotland, har bestämt sig för att inte lämna in något anbud i den upphandling av busstrafiken som Region Gotland just nu genomför, skriver helagotlsnd.se. Gotlandsbuss kommer också att överpröva själva upphandlingsunderlaget. Gotlandsbuss är ett samverkansbolag där ett antal lokala bussföretag på Gotland ingår. Upphandlingen har tidigare fått hård kritik, från bussföretagare, tidningarna på Gotland samt på ledarplats även här i bussmagasinet.

Nobina vinner miljardupphandling i Helsingfors

Bussoperatören Nobina har landat miljardavtal i Finland. Nobina har fått förnyat förtroende av HSL, trafikhuvudmannen i Helsingfors, att driva trafik i Helsingforsregionen. Totalt handlar det om sex kontrakt vars totala värde beräknas till 1,2 miljarder SEK över avtalstiden som är sju respektive ett år med möjlighet till tre års förlängning. Trafiken är planerad att starta i augusti 2019 och omfattar totalt 115 tursatta bussar.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)