Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘vägavgifter’

Buller beskattas på österrikiska vägar

Reglerna för vägavgifterna på motorvägar och motortrafikleder i Österrike ändras från januari 2017, enligt uppgift från den tyska bussbranschens organisation, Bundesverband deutscher Omnibusunternehmer, bdo. Nu ska även bullret från fordonen vägas in.

Brådis skaffa bombricka för körning i Norge

Det börjar nu bli bråttom att skaffa bombricka för bussföretag som kör i Norge. Från och med den 1 januari måste alla tunga fordon i kommersiell trafik ha bombricka. Annars riskerar man dryga böter. Polis, tull och det norska vägverket kommer att kontrollera att tunga fordon har en giltig, föreskriven bombricka och ha skrivit avtal med något av de företag som hanterar vägavgifter

Nytt om miljözoner och andra trafikrestriktioner i Europa

Nu blir det lättare för bussföretag, bussförare och andra som kör i Europa att hålla sig uppdaterade när det gäller miljözoner med mera i en rad europeiska länder, både när det gäller de regler som är i kraft idag och planerade förändringar. Med utgångspunkt i den hittillsvarande webplatsen lowemissionzones.eu har nu en ny, mer utvecklad och användbar webplats etablerats: www.urbanaccessregulations.eu .

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)