Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘viktnbegränsningar’

Nytt om miljözoner och andra trafikrestriktioner i Europa

Nu blir det lättare för bussföretag, bussförare och andra som kör i Europa att hålla sig uppdaterade när det gäller miljözoner med mera i en rad europeiska länder, både när det gäller de regler som är i kraft idag och planerade förändringar. Med utgångspunkt i den hittillsvarande webplatsen lowemissionzones.eu har nu en ny, mer utvecklad och användbar webplats etablerats: www.urbanaccessregulations.eu .

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)