Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nyheter rss

Norge fortsätter att gå före Sverige

Den norska regeringen fortsätter att ge starkare stöd än den svenska till kollektivtrafiken under covid-19-pandemin. På tisdagen la den norska regeringen i stortinget fram ett förslag till reviderad budget för det här året. Budgeten innebär en kraftig ökning av krisstödet till kollektivtrafiken. Dessutom ökar stödet till expressbussarna, som i Sverige inte får något riktat stöd.

Åtta var intresserade men bara två bjöd i Uppsalaupphandling

Totalt åtta trafikföretag kom in med anbudsansökningar på den stora trafikupphandling som Region Uppsala avgjorde på tisdagen. Men av de åtta företag som visade intresse för upphandlingen var det bara två som lämnade in anbud: Keolis och Nobina. Två av de företag som lämnade in anbudsansökan bedömdes inte klara alla krav på yrkesmässig och teknisk kapacitet

Regeringen förlänger omställningsstöd – välkommet anser bussföretagen (uppdaterad)

Regeringens omställningsstöd till krisdrabbade företag kommer att förlängas till och med september i år. Det gäller både det ordinarie omställningsstödet och det förstärkta omställningsstödet som kan sökas av företag som drabbas särskilt hårt av vissa restriktioner. Det meddelade regeringen på tisdagen. Sveriges Bussföretag välkomnar beskedet.

Hastigt byte i taxitoppen

Svenska Taxiförbundet har genomfört ett hastigt byte i toppen. Claudio Skubla, som har varit förbundsdirektör i förbundet sedan 2015, har lämnat posten och efterträtts av Bawer Coskun som förra veckan utsågs till tillförordnad förbundsdirektör i organisationen, där han tidigare varit styrelseledamot.

Keolis vinner stor upphandling i Region Uppsala

På tisdagen blev det klart att Region Uppsalas stora upphandling av region- och stadstrafik i Uppsala, Enköping och Bålsta har vunnits av Keolis. Trafikstarten är i juni nästa år. Keolis uppger att man avser att investera 500 miljoner kronor för att förnya hela bussflottan i trafikområdet.

Hybricon fokuserar på service och King Long

Umeåföretaget Hybricon, som tidigare marknadsförde elbussar under eget varumärke, redovisar starkt förbättrat resultat under årets första kvartal. Resultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 1,5 miljoner kronor mot ett minus på 2,1 miljoner samma tid i fjol. Företaget har nu avslutat det gemensamma pilotprojektet med Umeå kommun med Hybricons elbussar och ska istället fokusera helt på serviceverksamhet och agenturen för den kinesiska busstillverkaren King Long.

Rattsurfande skolbussförare dömd

En bussförare i Sörmland har dömts till vårdslöshet i trafik för att ha rattsurfat, rapporterar Sveriges Televisions lokala nyhetsprogram för Södertälje. Den buss föraren körde gick av vägen och välte utanför Nykvarn i oktober 2019. Ombord fanns fjorton skolbarn. Två av dessa skadades lindrigt.

Snart rullar elbussarna i Piteå

Från den 1 juli tar Nobina över stadsbusstrafiken i Piteå från den nuvarande operatören Citybuss. Samtidigt rullar tretton elbussar från BYD ut på Piteås gator och en ny app införs för resenärerna. Verksamheten kommer att drivas under nytt namn och nytt varumärke – Piteå Stadsbuss.

Långsam återhämtning väntar besöksnäringen

Det kommer att ta lång tid innan svensk besöksnäring får tillbaka merparten av sina gäster. Det bedömer konsultföretaget WSP som har studerat hur nya beteenden befästs under pandemin tillsammans med resestatistik i en ny analys. Återhämtningen för både transportföretag och hotell bedöms bli mycket långsam och färre utländska besökare slår mot ekonomin, även om svenskarna hemestrar. Utländska besökare spenderar nämligen mer pengar.

Gröna obligationer gav elbussar och minskade utsläpp

De gröna obligationer om sammanlagt 500 miljoner kronor som bussoperatören Nobina gav ut, emitterade, i februari 2019 har bland annat finansierat 54 helelektriska bussar och 97 andra bussar som drivs helt med fossilfria drivmedel. Årligen sparas koldioxidutsläpp in motsvarande 3400 personbilars utsläpp. Det framgår av Nobinas rapport över vad man åstadkommit med et gröna obligationslånet som var det första i Norden kopplat till kollektivtrafiken. I mars i år gav Nobina dessutom ut ytterligare gröna obligationer om totalt 200 miljoner kronor.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)