Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘AD’

Keolis förlorade i AD om bussförarålder (uppdaterad version)

Arbetsdomstolen, AD, meddelade på onsdagen dom i det uppmärksammade målet om bussföretaget Keolis generella åldersgräns om 70 år för bussförare. Domstolen anser inte att en sådan regel är motiverad. Keolis motiverade en generell, högre åldersgräns med att en sådan gräns bidrar till trafiksäkerheten.

Rätt säga upp aggressiv och misskötsam bussförare

Det var korrekt av ett bussföretag att säga upp en misskötsam och hotfull förare, enligt en färsk dom i Arbetsdomstolen, AD. Bussföretaget avskedade en av sina förare. Fackförbundet Kommunal vände sig till AD för att få avskedandet ogiltigförklarat samtidigt som man krävde ett skadestånd på 150 000 kronor.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)