Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Anita Johansson’

Ökad samordning krävs av färdtjänst, sjukresor och skolskjuts

Krav på ökad samordning både vad gäller administration och trafik och ett systematiskt kvalitetsarbete. Det är två av förslagen i den statliga utredningen om särskilda persontransporter (tidigare kallat särskild kollektivtrafik) som på torsdagen lämnade över sina förslag till infrastrukturminister Tomas Eneroth(S).

Regeringen utreder färdtjänst och skolskjutsar

Regeringen beslutade på fredagen att tillsätta en utredare som ska analysera reglerna för särskilda persontransporter, som exempelvis färdtjänst och sjukresor. Syftet är att få en effektivare samordning. Utredare blir Anita Johansson som idag bedriver egen konultv3rksamhet och är vice ordförande i Försäkringskassan i Stockholm samt ledamot i Inlandsinnovation AB och Luleå Tekniska Universitet.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)