Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘avtalsvillkor’

Nya villkor för beställning av bussresor

Branschorganisationen Sveriges Bussföretag har tagit fram nya regler för gruppresor och resor i beställningstrafik på kortare sträckor, det vill säga avstånd upp till 250 kilometer. Bakgrunden är att bussföretag ibland hamnar i svåra situationer vid exempelvis skadegörelse i samband med fotbollsresor. De nya reglerna presenteras på torsdagen på Bustorget i Tylösand.

Branschen bättre på att följa egna rekommendationer men fördubblingen hotas av försening

De som upphandlar kollektivtrafik har blivit klart bättre på att följa branschens egna rekommendationer om bland annat index och standardisering av bussar. Det konstaterar Bussbranschens Riksförbund, BR, i sin årliga rapport där man analyserar utvecklingen. Av rapporten framgår också att Kronobergs län intar en bottenplats i landet när det gäller hur resandet och kostnaderna för kollektivtrafiken har utvecklats. Men gapet mellan kostnadsutveckling och resandeutveckling är stort på många håll i landet. I rapporten varnas också för den starka låsning till biogasbussar som sker på många håll i landet.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)