Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Clean Vehicle Directive’

”Regeringen går för långt om rena bussar”

På flera punkter går regeringen för långt när det gäller att genomföra EU-direktivet om rena fordon, Clean Vehicle Directive. Det anser branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i sitt svar till regeringen om hur direktivet ska genomföras i Sverige. Bland annat vänder man sig mot att regeringen i sitt förslag är så luddig att det går att tolka som att direktivet ska gälla även bussar i regiontrafik, medan EU endast ställer krav på stadsbussar.

Öppning för biodrivmedel i nytt EU-direktiv

Den laddade frågan om biodrivmedel, och i så vall vilka, som ska tillåtas inom EU i framtiden har nu tagit ett steg framåt. I den så kallade trilogiförhandlingen mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU:s ministerråd har man landat i en principiell överenskommelse när det gäller nya direktiv om gröna fordon, det vill säga fossilfria och energieffektiva fordon (Clean Vehicke Directive).

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)