Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Öppning för biodrivmedel i nytt EU-direktiv

Enligt en principiell överenskommelse mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och rådet ska biodrivmedel godkännas i EU:s kommande direktiv om gröna fordon. Foto: Ulo Maasing.

Den laddade frågan om biodrivmedel, och i så vall vilka, som ska tillåtas inom EU i framtiden har nu tagit ett steg framåt. I den så kallade trilogiförhandlingen mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och EU:s ministerråd har man landat i en principiell överenskommelse när det gäller nya direktiv om gröna fordon, det vill säga fossilfria och energieffektiva fordon (Clean Vehicke Directive).

Överenskommelsen innebär att även biodrivmedel förslås att omfattas av det reviderade direktivet.

Mycket återstår dock. Nu vidtar ett arbete med att formulera exakta definitioner och tekniska specifikationer inom ramen för förslaget till ett reviderat direktiv.

Därefter ska det slutliga förslaget godkännas av EU-parlamentet och rådet. EU:s nuvarande ordförandeland Rumänien har förklarat att man vill ha ett beslut i frågan före det kommande EU-valet.

I det ursprungliga förslaget från EU-kommissionen omfattades alla klasser av bussar (stadsbussar, regionbussar, turistbussar) och vad som skulle definieras som ett rent och energieffektivt fordon var mycket snävt avgränsat. Ursprungligen skulle endast fordon med eldrift eller gasdrift godkännas.

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag har tillsammans med Ulrich Weber från UITP arbetat för att det reviderade Clean Vehicle Directive också ska omfatta biodrivmedel.

Under processens gång inom EU har man nu även inkluderat fordon som drivs med flytande biodrivmedel så som de definieras i det nyligen uppdaterade förnybarhetsdirektivet, RED II. Förutom att man definierar vilka drivmedel som ska godkännas innehåller det förslag till Clean Vehicle Directive som nu diskuteras även krav när det gäller vilka nivåer av rena och energieffektiva fordon som respektive EU-nation ska uppfylla vid vissa årtal. För Sveriges del handlar det bland annat om att en fjärdedel av alla nya bussar som köps för upphandlad eller annan samhällsfinansierad trafik år 2025 måste vara nollutsläppsfordon.

– Vi har täta kontakter med såväl kollektivtrafikorganisationer på plats i Bryssel, som med berörda politiker och tjänstemän inom EU samt på berörda svenska departement och myndigheter.

– Vår vilja är att få ett direktiv som tydligt inkluderar biodrivmedel och som koncentreras till stadsbussar. För den svenska marknaden skulle andra villkor ställa till problem och riskera att den positiva utveckling vi har haft i Sverige, där bussarna idag kör till över 80 procent på förnyelsebara och fossilfria drivmedel, bromsar in, kommenterar Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag.

Den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP välkomnar överenskommelsen. Ulrich Weber, ordförande i UITPs EU-kommittén, är en av dem som arbetat på plats i Bryssel för att få EUs politiker och tjänstemän att förstå vikten av att också biodrivmedel ska omfattas av Clean Vehicle Directive.

Taggat som: , , , ,

Categorised in: Internationellt, Nyheter

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)