Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Dansk Taxi Råd’

Taxi och buss i gemensam organisation

Nu är det klart att branschorganisationerna för buss- respektive taxibranschen i Danmark fusioneras till en gemensam organisation. På onsdagen höll den danska motsvarigheten till Sveriges Bussföretag, Danske Busvognmænd, ett extra årsmöte. Där godkändes ett avtal om samgående mellan Danske Busvognmænd och Dansk Taxi Råd. De båda organisationerna bildar vid årsskiftet en ny, gemensam organisation för persontransporter i Danmark.

Taxi- och bussbranscherna går samman

Branschorganisationerna för den danska bussbranschen, Danske Busvognmænd, och taxibranschen, Dansk Taxi Råd, går samman i en enda organisation. Dansk Taxi Råds medlemmar röstade nyligen enhälligt ja till en ny, gemensam branschorganisation för taxi- och bussföretag i Danmark. Innan fusionen formellt kan genomföras måste den få ett ja från en extra kongress som snart ska hållas av Dnske Busvognmænd. Planerna fick dock i mars ett klart ja när Danske Busvognmænd hade sin kongress i mars.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)