Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘flextrafik’

Flextrafik tar över när servicelinjer försvinner

När servicelinjerna i Borås avvecklas i månadsskiftet mars/april kommer med största säkerhet Flextrafik att erbjuda äldre och färdtjänstberättigade möjligheter att även i framtiden resa kollektivt, skriver Borås Tidning. Flextrafiken ska vara öppen för alla som fyllt 75 år eller har tillstånd att resa med färdtjänst och som inte anser sig kunna resa med den ”vanliga” busstrafiken.

Mer flex i Örebro

Flextrafiken i Örebro utökades på måndagen i och med att flexbussarna då även började trafikera de norra stadsdelarna. Där har 28 nya flexpunkter etablerats, samtidigt som de gamla flexbussarna bytts ut mot nya och dessutom har vagnparken utökats med en buss.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)