Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘GoBiGas’

Göteborg lägger ner storskalig biogasproduktion efter jätteförluster

Göteborgs kommunala energibolag Göteborg Energi lägger ner sin demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av skogsråvara, GoBiGas. Under de åtta år som projektet har varit igång har kostnaderna blivit gigantiska och leveranserna nästan inte fungerat alls. Nu har styrelsen och företagsledningen för Göteborg Energi tröttnat och beslutat att avsluta projektet.

850 miljoner blev plötsligt noll i biogassatsning

De kommunala satsningarna på biogasproduktion för bland annat busstrafik fortsätter att sluka stora pengar. Nu har Göteborgs kommunala energibolag, Göteborg Energi, beslutat att skriva ner värdet på sin biogasanläggning GoBiGas med 850 miljoner kronor – till noll. Göteborg Energi motiverar nerskrivningen med att det ekonomiska värdet av GoBiGas idag inte motsvarar det bokförda – och skillnaden är alltså 850 miljoner.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)