Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘handikappade’

Lättare för synsvaga och turister att få koll på bussen

För personer med nedsatt syn kan det ibland vara utmanande att orientera sig i kollektivtrafiken. Men ”förstärkta” QR-koder på hållplatser och terminaler kan hjälpa synskadade att få bättre information, både före och under resan. Även andra kan dra nytta av tekniken, exempelvis turister som inte förstår språket eller resenärer som är obekanta med området. Med hjälp av de ”förstärkta” QR-koderna kan nämligen resenärer i sin smarta telefon få muntlig information på hela 33 språk.

Knapp ska fixa sittplats åt funktionsnedsatta

Personer med dolda funktionsnedsättningar eller människor som undergår medicinsk behandling har det ofta svårt att få en sittplats i kollektivtrafiken, inte minst när deras funktionsnedsättning inte alls syns. Men lösningen kan vara en knapp på rockslaget eller kavajslaget. Transport for London (TfL) inleder på måndag ett försök att få andra resenärer att erbjuda mer utsatta personer sin sittplats på bussen eller tåget genom att de bär en knapp med texten ”please offer me a seat”, ”vänligen erbjud mig din sittplats”. Transport for London är huvudman för kollektivtrafiken i den brittiska huvudstaden.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)