Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘helårsrapport’

Covid-19: Ras för Volvo Bussar – men god lönsamhet för Volvokoncernen

Covid-19-pandemin slår hårt mot Volvo Bussar, bland annat på grund av den mycket låga aktiviteten inom turistnäringen och svaga efterfrågan på turistbussar. Under fjärde kvartalet 2020 minskade Volvo Bussars orderingång med hela 68 procent och leveranserna med sex procent. Rörelsemarginalen blev – 0,4 procent. Det framgår av Volvokoncernens delårsrapport som presenterades på onsdagsmorgonen.

Ner för Volvo Bussar – vinsten nästan helt utraderad

Det fjärde kvartalet 2012 blev en svag period för Volvo Bussar. Lönsamheten rasade och orderingången sjönk kraftigt. Förlusten under det fjärde kvartalet blev 129 miljoner kronor mot en vinst på 308 miljoner samma period 2011. Men samtidigt ökade Volvo Bussar sina marknadsandelar i Nordamerika, Sydamerika och Europa. Orderingången det fjärde kvartalet uppgick till 3 068 bussar jämfört med 3 941 samma period år 2011.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)