Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Helsingforsregionens trafik’

Nobina vinner i Helsingfors

Bussoperatören Nobina har vunnit en upphandling av busstrafik i Helsingfors. Företaget har fått förnyat förtroende av Helsingforsregionens trafik, HRT att utveckla och driva busstrafiken i den finska huvudstadsregionen. Det totala värdet av kontrakten beräknas till 570 miljoner kronor över avtalstiden som är 7 kontra 1 år, med möjlighet till 3 respektive 1 års förlängning.

Nobina växer i Finland

Nobina har vunnit en upphandling som HSL, Helsingforsregionens trafik, har genomfört och som gäller stadstrafiken i Esbo, en förort till den finska huvudstaden. Det nya avtalet startar den 15 augusti 2016 och sträcker sig över tre år med möjlighet till tre års förlängning. Det totala värdet beräknas till närmare 100 miljoner SEK över den treåriga löptiden.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)