Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Indexråd’

”Huvudmän bör ersätta trafikföretag för biogaskostnader”

Trafikföretagen bör få ersättning från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för de merkostnader företagen får på grund av att EU-domstolen har stoppat Sveriges skattebefrielse för biogas. Det rekommenderar det partssammansatta indexrådet inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Ny ordförande i branschens indexråd

Västtrafiks biträdande ekonomidirektörJonas Kjernald har tagit över ordförandeskapet i det branschgemensamma indexrådet. Rådet är en del av Kollektivtrafikens Avtalskommitté inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Jonas Kjernald tar över efter Christine Leppänen. Ny ledamot från beställarsidan är Lisa Wallin, förvaltningscontroller på region Jämtland Härjedalen.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)