Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘InformNorden’

Mer nordiskt på Persontrafikmässan

Nästa års stora mässa för buss-och kollektivtrafikbransche3n, Persontrafik 2018, får en mer nordisk prägel än vad mässan haft tidigare. Anledningen är att de nordiska huvudstädernas kollektivtrafikorganisationer har beslutat att de två stora konferenserna Nordiskt Lokaltrafikmöte och InformNorden ska arrangeras parallellt med mässan som äger rum på Stockholmsmässan den 22 – 24 oktober 2018.

IT-pris för utveckling av standarder inom kollektivtrafik

Ulf Bjersing på IT-företaget Hogia har tilldelats utmärkelsen InformNorden IT Award 2015. Priset syftar till att främja tekniska lösningar som gör kollektivtrafiken effektivare och därmed mer attraktiv som färdmedel. Bakom priset står trafikhuvudmännen i huvudstäderna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)