Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kollektivavtal’

Klart med treårigt avtal för bussförare

Fackförbundet Kommunal och Transportföretagen/Sveriges Bussföretag har enats om ett treårigt avtal. Avtalet ligger på det så kallade Märket och ger lönehöjningar på 6,5 procent på tre år. Nytt i avtalet är också att fler får elva timmars dygnsvila. Avtalet gäller från den 1 oktober i år till 30 september nästa år.

Bussföretagen: Nytt kollektivavtal nödvändigt för utveckling

Bussen är på många sätt framtidens transportmedel. Men en förutsättning för att bussbranschen ska fortsätta att utvecklas och lyckas rekrytera nya bussförare är att ändra dagens kollektivavtal. Det skriver Sveriges Bussföretag i en ny rapport: ”I bussbranschen finns framtiden”. Man framhåller att bussbranschavtalet träffades 2003, men att tiden börjat gå ifrån avtalet som det ser ut idag.

Omöjligt att kräva kollektivavtal vid offentliga upphandlingar

Det är idag inte möjligt att vid offentliga upphandlingar ställa krav på att företagen ska ha kollektivavtal. Däremot är det möjligt att kräva att företagen uppfyller vissa av de villkor som finns i kollektivavtalen. Det slås fast i en forskningsrapport från Konkurrensverket. Rapporten kommer troligen att ge extra fyr åt den laddade debatten om personalövertagande och anställningsvillkor vid upphandlingar om kollektivtrafik.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)