Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Kollektivtrafikens Hus’

Samtrafiken in i kollektivtrafikhus utan bussar

Samtrafiken flyttar i februari in som en av de första hyresgästerna in i Kollektivtrafikens hus i Stockholm. Något helt eget hus för kollektivtrafikbranschen är det dock inte fråga om utan 1200 kvadratmeter tidigare konferenslokaler på Stockholms centralstation som har byggts om till kontorslokaler. Mer än halva kollektivtrafikbranschen väljer också en annan lokalisering.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)