Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Körkort’

Klart med förlängning för YKB och körkort

Genom en ny EU-förordning är det klart att giltighetstiden för körkort, yrkesförarkompetensbevis och sista datum för bilbesiktning förlängs med sju månader. Däremot har regeringen beslutat att tidsfristen för att besiktiga färdskrivare och utfärda förarkort inte ska förlängas.

EU ser över körkortsregler

EU planerar en översyn av körkortsregler och -krav. EU-kommissionen har aviserat att man under det första kvartalet i år kommer att hålla en öppen remissrunda, så kallad publik konsultation, kring EU:s körkortsdirektiv. Från Sveriges Bussföretag och andra bussbranschorganisationer lyfter man fram ett par ändringar i körkortsreglerna som önskvärda.

Körkorten får nytt utseende

Alla svenska körkort kommer att få ett nytt utseende i samband med att Transportstyrelsen har skaffat en ny leverantör av körkorten. Men det är inga nya regler som ändras, inga uppgifter tillkommer eller kommer att tas bort på körkortet.

Enklare hämta ut lappen

Sedan den 1 maj är det enklare att hämta ut färdskrivarkort och körkort, samtidigt som produktionen vid körkortsutbildning har blivit säkrare. Den 1 maj tog nämligen landets postombud över hanteringen av utlämnande av körkort och färdskrivarkort.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)