Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Landstinget i Uppsala Län’

Säljstopp och problem på nätet i många län

Sedan en dryg vecka kan inte resenärer med UL, det vill säga kollektivtrafiken i Uppsala län, fylla på sina kort på nätet. Och någon information om när det åter ska vara möjligt finns inte heller på sidan. Även hos X-trafik är det sedan en dryg vecka omöjligt att ladda reskort via hemsidan.

Fossilfritt i ny bussdepå i Uppsala

Landstingsstyrelsen i Uppsala sa på tisdagen ja till att köpa mark för 91 miljoner i Fyrislund i Uppsala. Marken ska användas för att bygga en ny, stor bussdepå som ersätter den nuvarande i centrala Uppsala. Bussdepån ska bidra till att landstinget når sitt mål om en fossilfri kollektivtrafik år 2020.

Fler och större bussar i Uppsala

Stadsbusstrafiken i Uppsala ska bli bättre nästa år. Fler bussar ska sättas i trafik och anslutningarna till tågen ska bli bättre. det beslutade kollektivtrafiknämnden i Landstinget i Uppsala på torsdagen. Totalt ökas antalet bussar i trafik med 10 st jämfört med idag. Dessutom kommer ett antal vanliga bussar att bytas ut mot ledbussar. Det gör att kapaciteten kommer att öka under de tider då flest människor reser samtidigt som tidhållningen blir bättre.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)