Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Länstrafiken Örebro’

Höjda biljettpriser i Örebro län

Nu duggar besluten tätt om höjda biljettpriser på bussar och tåg. På onsdagen beslutade politikerna i kollektivtrfiknämnden i Region Örebro län att höja Länstrafikens priser. Regionen är nämligen på väg mot ett underskott på mer än en miljard vid årsskiftet. Skatten höjs med 75 öre, men det räcker inte för att klara ekonomin. Totalt höjs prisnivån i kollektivtrafiken med tio procent, men höjningen fördelas olika, beroende på biljettyp.

Budgeten spricker för kollektivtrafiken

Allt fler regioner i landet rapporterar nu om att deras budget för kollektivtrafiken är på väg att spricka. Mest spektakulär är utvecklingen i Region Stockholm där, som vi tidigare rapporterat, mängder av buss- spårvägs- och tunnelbanelinjer hots av nerdragen turtäthet och indragen trafik. Men även på andra håll i landet brottas regionerna med ekonomin för kollektivtrafiken.

Fler biljettkontroller i Örebro län

Länstrafiken i Örebro län har tecknat nytt avtal med säkerhetsföretaget Q Security AB om biljettkontrollerna i länets kollektivtrafik. Det nya avtalet börjar gälla vid årsskiftet och innebär tre gånger så många biljetter som idag.

IT-attack mot serviceresor på flera håll

En IT-attack har orsakat stora störningar under måndagen inom servicetrafiken i Region Örebro län. Två av de trafikföretag som kör serviceresor på uppdrag av Länstrafiken har på grund av attacken haft problem med att få ut information om körningar till sina fordon. Även Västtrafiks anropsstyrda trafik har drabbats av betydande störningar som en följd av IT-attacken.

Brist på förare och fordon drabbar serviceresor

Länstrafiken i Region Örebro län har det tufft att klara serviceresorna, det vill säga färdtjänst, sjukresor med mera. Störst är problemen morgnar och eftermiddagar. Anledningen är brist på såväl förare som fordon.

Dyrare för vuxna, billigare för unga att fuskåka

Från nyår blir det dyrare för vuxna att fuskåka med Länstrafikens bussar i Region Örebro. Den som saknar en giltig biljett och är över 20 år kommer då att få betala 1400 kronor istället för dagens tusenlapp. För ungdomar sänks avgiften för fuskåkande. Det beslutade politikerna i regionens samhällsbyggnadsnämnd på torsdagen.

Slut med gult i Örebro

Det senaste året har bussar i Skånetrafikens gula färger kört i trafik för Länstrafiken Örebro. Bara en dekal på bussarna har visat att det faktiskt är en buss som kör för Länstrafiken som kommer och att Skånetrafiken inte har vidgat sitt fögderi norrut. Men nu är det slut med gula bussar som kör för Länstrafiken Örebro, rapporterar Sveriges Radio P4 Örebro.

Tuffare för fuskåkare i Örebro län

Det ska bli svårare för fuskåkare i kollektivtrafiken i Region Örebro län. Regionens samhällsbyggnadsnämnd fattade på torsdagen beslut om att på sikt utöka antalet biljettkontroller på bussar och tåg.

Så ska Örebros BRT-bussar se ut

I december nästa år kommer 23 nya, batteridrivna bussar att sättas in på BRT-linjen (Bus Rapid Transit) i Örebro. Trafiken får ett eget varumärke och en egen färgsättning, samtidigt som kopplingen till Länstrafiken Örebro är tydlig. På uppdrag av Region Örebro län har Svealandstrafiken, som vi tidigare rapporterat, tecknat avtal med den holländska leverantören Ebusco om att köpa 23 ledbussar av modell Ebusco 3.0 till trafiken.

Billigare för seniorer i Örebro län

Nästa vecka blir det billigare att resa med kollektivtrafiken i Örebro län. Förutsättningen är att resenären är 70 år eller äldre och köper enkelbiljett för resa med buss, tåg eller närtrafik.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)