Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Länstrafiken Örebro’

Närtrafik i hela Örebro län

Den 17 januari införs närtrafik i hela Region Örebro län. Det gör det möjligt för alla som hittills har saknat kollektivtrafik eller bara haft ett begränsat trafikutbud vid närmaste hållplats att resa med Länstrafiken Örebro. Närtrafiken kan användas när avståndet mellan bostad och busshållplats är mer än en kilometer, likaså när hållplatsen trafikeras av färre än tio avgångar per dygn i vardera riktningen.

Fler stängda framdörrar

På allt fler håll i landet stängs nu åter framdörrarna på bussarna med anledning av covid-19-pandemin. På fredagskvällen meddelade Länstrafiken Örebro att framdörrarna på de bussar som kör för Länstrafiken kommer att stängas från och med måndag den 10 januari. Det kommer dock att ta några dagar innan dörrarna har stängts på samtliga bussar som kör för Länstrafiken. Västmanland och Värmland stänger också framdörrarna på måndag.

Flexiblare i Örebro län

För att möta nya resvanor efter pandemin lanseras på olika håll nya, flexiblare biljetter i kollektivtrafiken. Länstrafiken Örebro lanserar nu en sådan som är mer flexibel än de biljetter som bland andra Skånetrafiken, Östgötatrafiken eller SL har presenterat. För att de resenärer som nu fortsätter att studera eller arbeta en del hemifrån har Länstrafiken Örebro tagit fram sin nya biljett Flex 10/40 som ger tio resdagar inom 40 dagar och som finns tillgänglig i Länstrafikens app från och med tisdagen. Skånetrafiken och SL, däremot, tillhör dem som lanserat en flexibel biljett enligt principen 10/30.

80 får gå när Länstrafiken Örebro sparar

Länstrafiken Örebro kommer att från den 12 december lägga ner flera busslinjer, ändra andra och styra över en del busspassagerare att åka tåg istället. Anledningen är att länstrafiken har ett besparingskrav på sig på totalt 70 miljoner kronor. Till följd av nerskärningarna har 80 personer vid bussdepåerna i Kumla, Askersund och Kopparberg sagts upp, rapporterar SvT Nyheter Örebro.

Funktionsnedsatta får inte sitta fram

Serviceresor inom Länstrafiken Örebro kommer på grund av ett beslut från Arbetsmiljöverket inte kunna erbjuda resor i framsäte i något av fordonen från och med den 3 september 2021. Det kan skapa problem för en del av Serviceresors kunder, som har svårt att resa på annat sätt än i framsäte, varnar Länstrafiken Örebro.

Vann upphandling för kollektivtrafiken i Örebro län

Det svenska IT-företaget Hogia har vunnit en upphandling som Region Örebro län har genomfört och som innebär att Hogia ska leverera en central plattform som ska integrera alla informationssystem inom kollektivtrafiken i regionen. Hogias IT-plattform blir navet för all trafikinformation. Dessutom skapas en större flexibilitet genom att befintliga, angränsande system hos Region Örebro Län kan anslutas till plattformen, och nya system kan läggas till i den takt verksamheten utvecklas, utan att regionen är låst till en viss leverantör.

Samåkning i serviceresor återupptas

Länstrafiken Örebro återupptar nu successivt samåkningen inom serviceresor. Under våren 2020 slopades på grund av covid-19-pandemin all samplanering för serviceresor inom regionen med undantag för skolskjuts. Men i takt med att smittspridningen minskar och att majoriteten av serviceresekunderna och förarna nu är vaccinerade börjar regionen nu åter samplanera resor. De som reser med serviceresor kan därmed få samåka med andra. Länstrafiken har fattat beslutet i samråd med regionens smittskyddsläkare.

Stängda framdörrar: ”Många passade på att inte betala”

På allt fler håll i landet har framdörrarna på bussarna börjat öppnas igen. Och plötsligt har biljettförsäljningen ökat dramatiskt på många håll. I Halmstad och Falkenberg, exempelvis, har försäljningen av enkelbiljetter mer än fördubblats. Bland Boråsborna har försäljningen ökat med 50 procent. ”Många har passat på att inte betala för sin resa under pandemin”, konstaterar Maria Björner Bauer på Västtrafik. Bilden är dock inte enhetlig hos de trafikhuvudmän vi talat med.

Utvecklad teknik för biljetter och information

Länstrafiken Örebro har tagit nya steg i sitt biljettsystem så att det ska vara anpassat till den nationella standarden i Sverige, BoB. Resenärerna ska erbjudas information och nya biljettprodukter via den app de använder för sina resor med kollektivtrafiken. Samtidigt förenklas viseringen av biljetterna. Bakgrunden är att Länstrafiken Örebro den 15 mars införde en ny prismodell för kollektivtrafiken.

BRT i Örebro – men vad ska det heta?

Senare i vår börjar den första etappen att byggas i det som ska bli den framtida BRT-linjen i Örebro. BRT står för Bus Rapid Transit, men Länstrafiken Örebro vill att satsningen ska få ett mer lockande och marknadsmässigt namn. Frågan är vad. Nu vill Länstrafiken ha örebroarnas hjälp med ett bra namn på systemet.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)