Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Mälardalen’

3200 kronor för att pendla i Mälardalen

Nästa höst införs nya pendlarbiljetter i Mälardalen. De nya biljetterna, som har döpts till Movingo, kommer att gälla såväl på regionaltåg som på all anslutande lokal kollektivtrafik i Mälardalen. Nu är priset för de nya biljetterna klart.

SJ slåss vidare i viktig principfråga

SJ har begärt prövningstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen i den principiellt viktiga rättsliga tvisten med kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen. Tvisten gäller visserligen tågtrafik, men handlar i praktiken om huruvida kollektivtrafikmyndigheterna har rätt att med skattesubventionerad trafik slå ut befintlig, kommersiell trafik. Det kan vara järnvägstrafik, busstrafik eller trafik till sjöss.

Fackligt krav på gemensamt busskort i Mälardalen

Det måste tas ett samlat grepp för kollektivtrafiken i hela Mälardalen. Det anser fackförbundet Unionen. Organisationen pekar på att det dagligen sker 160 000 pendlingsresor över länsgränserna inom Mälardalen, en betydligt högre nivå än genomsnittet för hela Sverige.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)