Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

SJ slåss vidare i viktig principfråga

Ett av SJ:s regionaltåg i Mälardalen. SJ fortsätter den för kollektivtrafikbranschen viktiga principiella rättsliga tvisten som gäller om landstingen med

Ett av SJ:s regionaltåg i Mälardalen. SJ fortsätter den för kollektivtrafikbranschen viktiga principiella rättsliga tvisten som gäller om landstingen med skattesubventionerad trafik har rätt att konkurrera ut befintlig, kommersiell trafik. Foto: Stefan Nilsson/SJ.

SJ har begärt prövningstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen i den principiellt viktiga rättsliga tvisten med kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen. Tvisten gäller visserligen tågtrafik, men handlar i praktiken om huruvida kollektivtrafikmyndigheterna har rätt att med skattesubventionerad trafik slå ut befintlig, kommersiell trafik. Det kan vara järnvägstrafik, busstrafik eller trafik till sjöss.

Det var 2014 som SJ tog upp den rättsliga striden mot länstrafikbolagen i Mälardalen, först i förvaltningsdomstolen där man förlorade och senare i kammarrätten tidigare i mars. Nu vill SJ alltså att högsta förvaltningsdomstolen tar upp frågan.

– För oss, liksom för hela kollektivtrafikbranschen är det viktigt med tydliga spelregler för hur kommersiell och upphandlad trafik ska samverka på bästa sätt. Både för resenärernas och branschens bästa, säger Maricka Berggren på SJ:s presstjänst.

Kammarrättens dom tidigare i vår bygger på principresonemang och kan också gälla kommersiell busstrafik. Om den regionala kollektivtrafikmyndigheten anser att man kan köra en bättre trafik med skattemedel i ryggen är det fritt fram att lägga trafikplikt på de aktuella linjerna.

Exempelvis kan ett bussföretag som kör expressbussar kan bli utslaget av det allmänna om den regionala kollektivtrafikmyndigheten anser att man själv kan erbjuda en bättre trafik för arbetspendlare.

I stora delar av Mälardalen kör idag SJ kommersiell tågtrafik. Men Stockholms läns landsting har beslutat om allmän trafikplikt för den regionala tågtrafiken i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Östergötlands och Örebro län. För några år sedan beslutade också de dåvarande trafikhuvudmännen i Mälardalen att investera ett antal miljarder i nya tåg för den här trafiken.

Kammarrätten ansåg att beslut om allmän trafikplikt får fattas även för sträckor där det redan bedrivs kommersiell trafik. Förutsättningen är att ”den befintliga och planerade kommersiella trafiken inte lever upp till de krav på t ex omfattning som kollektivtrafikmyndigheten ställer upp”.

Domstolen menade också att regional trafik inte är begränsad till trafik inom ett län. Istället skriver man ”Enligt kammarrättens mening måste bedömningen av om befintlig eller planerad kommersiell trafik uppfyller de krav som ställs upp göras utifrån hela det geografiska område som beslutet omfattar”.

I fallet med den regionala tågtrafiken är det alltså godkänt med ett område som omfattar sex län.

I praktiken gav kammarrätten med sin tolkning av kollektivtrafiklagen de regionala kollektivtrafikmyndigheterna mycket stora möjligheter att med skattepengar i ryggen konkurrera med befintlig eller planerad kommersiell trafik. Med buss, på spår eller till sjöss.

Share Dela

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)