Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Malmö Högskola’

Ny forskningsrapport om hot och våld mot bussförare och tågvärdar

Ett allmänt hårdare klimat i samhället har lett mer hot och våld mot bussförare och tågvärdar. Men det är oklart hur våldet mot dessa grupper ser ut, vad det beror på, hur det upplevs och vad som går att göra för att minska utsattheten. Det konstaterar en ny forskningsrapport från K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Forskarna ger i rapporten också förslag på förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för bussförare och tågvärdar.

Bättre samordning krävs vid trafikstörningar

Att de som reser med kollektivtrafiken är missnöjda med informationen vid trafikstörningar har år efter år bekräftats i Svensk Kollektivtrafiks årliga kollektivtrafikbarometer. Nu presenterar två forskare vid Malmö högskola, Åse Jevinger och Jan Persson, en rad förslag på förbättringar som kan förbättra för resenärerna. I ett forskningsprojekt vid K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, har de studerat problemet.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)