Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Ny forskningsrapport om hot och våld mot bussförare och tågvärdar

Ett allmänt hårdare klimat i samhället har lett mer hot och våld mot bussförare och tågvärdar. Arkivbild: Ulo Maasing.

Ett allmänt hårdare klimat i samhället har lett mer hot och våld mot bussförare och tågvärdar. Men det är oklart hur våldet mot dessa grupper ser ut, vad det beror på, hur det upplevs och vad som går att göra för att minska utsattheten. Det konstaterar en ny forskningsrapport från K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Forskarna ger i rapporten också förslag på förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för bussförare och tågvärdar.

Forskarna, som kommer från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och Malmö Högskola konstaterar att bussförare och tågvärdar upplever hög stress och uppfattar sitt jobb som ett lågstatusyrke. De har dels ställt samman den statistik som idag finns över förekomsten av hot och våld, dels intervjuat bussförare, tågvärdar och chefer.

Studien visar att de båda yrkesgrupperna upplever att de har ett fritt arbete och uppskattar det egna ansvaret. Men samtidigt känner de hög stress och upplever att deras arbete ha låg status. De händelser som rapporteras in via avvikelsesystem som buss- och tågföretag i studien använder gäller oftast att resenärer saknar biljett eller har felaktiga färdbevis. Samtidigt uppfattar bussförarna och tågvärdarna att riktlinjerna för hur de ska handla i sådana situationer är otydliga. Istället skapar de sig egna strategier för att undvika konflikter, konstaterar forskarna.

De föreslår ett antal åtgärder som kan minska hot och våld identifierats.

Bland annat lyfter man fram att trafikföretag och kollektivtrafikmyndigheter tillsammans behöver bli tydligare gentemot kunderna vad som gäller vid kontroll av biljetter. Tydliga riktlinjer till förare och tågvärdar behöver också tas fram, kommuniceras och följas upp heter det i rapporten.

– Att exempelvis se till att bussförare och tågvärdar har en repertoar med svar till dem som inte vill visa giltig färdbiljett kan vara en lämplig åtgärd, säger Anna Anund, forskningschef på VTI och projektledare för studien.

Forskarna konstaterar också att rapporteringen av tillbud i buss- och tågföretagen behöver bli bättre. De anser också att en övergripande fråga som behöver lyftas är att öka bussförares och tågvärdars yrkesstatus.

– Trygg arbetsmiljö, utveckling av arbetets innehåll, inflytande över arbetstidens förläggning och ett systematiskt arbete för att främja en god arbetsplatskultur är delar i att göra arbetet attraktivt och på sikt öka statusen, säger Anna Anund.

– Det tror vi kan leda till fler arbetstillfällen, bättre kundbemötande och bättre respekt från resenärerna, säger Anna Anund.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)