Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘meddelarskydd’

Stärkt meddelarskydd för anställda i kollektivtrafiken

Meddelarskydd bör gälla även de som är anställda av privata företag inom kollektivtrafiken. Det föreslår en statlig utredning som presenterades på tisdagen. Det innebär att anställda i kollektivtrafiken, oavsett arbetsgivare, har rätt att lämna information om sitt arbete och sin arbetsplats till journalister utan att straffas. Samtidigt är det förbjudet för arbetsgivaren att efterforska vem som har lämnat uppgifterna till media.

Stärkt meddelarskydd för anställda i kollektivtrafiken

Anställda i privata företag som kör kollektivtrafik och färdtjänst kan i framtiden få ett starkare meddelarskydd än idag. Det skulle innebära att anställda i exempelvis bussföretag som kör upphandlad trafik skulle få samma grundlagsskyddade meddelarskydd som offentligt anställda. Sedan tidigare pågår arbete med att ta fram en lagrådsremiss för att stärka meddelarskyddet i skola, vård och omsorg. Regeringen har nu beslutat att utreda vilka ytterligare verksamheter som bör omfattas av ett stärkt meddelarskydd. Man pekar särskilt på kollektivtrafik och färdtjänst

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)