Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Mobility Sweden’

Elektrisk månad med MAN i topp

Att stadsbussarna i Lund elektrifieras den 20 augusti har gett ett tydligt avtryck när det gäller nyregistreringarna av bussar under juni. Fyra av tio bussar som registrerades i Sverige under månaden var en elbuss. Tyska MAN toppar överlägset siffrorna för tunga bussar, alltså bussar över tio ton, med mer än dubbelt så många nyregistreringar som tvåan Mercedes-Benz. Det visar nya siffror från Mobility Sweden

MAN större i maj än övriga tillsammans

Busstillverkaren MAN dominerar helt de nyregistrerade tunga bussarna i Sverige under maj i år. Under månaden registrerades sammanlagt 34 nya bussar från MAN, flertalet av dem elbussar i landet. Övriga bussmärken svarar för 22 nyregistrerade bussar över tio ton. Elbussarna dominerar. Det visar färska siffror från branschorganisationen Mobility Sweden.

BRT i fokus i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby, numera något kortare än en vecka, kommer frågor om kollektivtrafik och busstrafik att vara i fokus på flera seminarier. Ett av seminarierna som Sveriges Bussföretag arrangerar tillsammans med Mobility Sweden kommer att ta upp BRT, Bus Rapid Transit.

Mest Volvo och elektriskt i april

Volvo dominerar stort när det gäller nyregistreringarna av tunga bussar under april. Det framgår av färska siffror från branschorganisationen Mobility Sweden. Totalt registrerades under månaden 71 nya bussar, varav 54 tunga bussar över tio ton i landet. Av dessa var 37 Volvo. Elbussarna dominerar statistiken för april.

Höjdare i topp under mars

Nästan var fjärde buss som nyregistrerades i Sverige under det första kvartalet, 32 bussar, var en elbuss. Det framgår av akutella siffror från branschorganisationen Mobility Sweden. Under mars nyregistrerades 39 bussar i landet, varav 21 tunga (över tio ton), direktimporterade bussar undantagna. Volvo toppar under månaden.

Februari stillsam bussmånad

Den gångna februarimånaden blev stillsam när det gäller nyregistrerade bussar i Sverige, enligt Mobility Swedens statistik. Totalt nyregistrerades 48 bussar i landet under månaden, men endast 20 av dessa var tunga bussar, det vill sägas över tio ton. Sett till helheten blev Mellor största bussmärke med sin lilla Sigma 7, medan Volvo toppar listan över de nyregistrerade tunga bussarna. 24 av de nyregistrerade bussarna var elbussar, varav Mellor står för drygt hälften.

Mercedes-Benz i topp under januari

Årets har startat starkt för Daimler Buses i Sverige. Mercedes-Benz toppar registreringsstatistiken för tunga bussar under januari med Setra på andra plats. Det framgår av nya siffror från branschorganisationen Mobility Sweden. Totalt registrerades 38 nya bussar över tio ton under månaden, varav fyra direktimporterade. Räknar man in även lättare bussar uppgick antalet nyregistrerrade bussar till 48.

Transportföretagen: Elektrifieringen kräver justerade kör- och vilotidersregler

För att elektrifiera transporterna krävs det tillgång på el och laddinfrastruktur. Vad många kanske inte har tänkt på är att kör- och vilotidsreglerna för yrkestrafiken måste justeras. Det menar branschorganisationen Transportföretagen som tillsammans med Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden) har tagit fram förslag till förändringar av regelverket. Ännu är det i princip bara lastbilstransporter som berörs, men när den långväga busstrafiken och beställningstrafiken med buss om några år börjar elektrifieras i större skala kommer behovet av justerade kör- och vilotider även där.

Stillsam avslutning på starkt bussår

Med endast 63 nyregistrerade bussar, både tunga och lätta, under december fick 2022 en stillsam avslutning när det gäller nya bussar i Sverige. Men året som helhet blev mycket starkt. Bussarna blev det fordonsslag som ökade nyregistreringarna mest under året. Ökningen uppgick till drygt 70 procent, från 728 under 2021 till 1 240 stycken 2022. Andelen nyregistrerade elbussar är dock lägre jämfört med 2021, cirka 21 procent i förhållande till cirka 25 procent 2021. Det framgår av siffror från branschorganisationen Mobility Sweden.

BYD störst i Sverige i november (uppdaterad)

Den kinesiska busstillverkaren BYD dominerade nyregistreringarna av bussar i Sverige under november. Totalt registrerades under månaden 120 nya bussar i landet, både tunga och lätta. Det är en ökning med cirka 186 procent, jämfört med januari – november förra året. Av de nyregistrerade bussarna under november i år var 101 tunga bussar, alltså bussar över tio ton. Var tredje nyregistrerad buss var en elbuss från BYD enligt siffror från Mobility Sweden.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)