Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Mobility Sweden’

Stillsam avslutning på starkt bussår

Med endast 63 nyregistrerade bussar, både tunga och lätta, under december fick 2022 en stillsam avslutning när det gäller nya bussar i Sverige. Men året som helhet blev mycket starkt. Bussarna blev det fordonsslag som ökade nyregistreringarna mest under året. Ökningen uppgick till drygt 70 procent, från 728 under 2021 till 1 240 stycken 2022. Andelen nyregistrerade elbussar är dock lägre jämfört med 2021, cirka 21 procent i förhållande till cirka 25 procent 2021. Det framgår av siffror från branschorganisationen Mobility Sweden.

BYD störst i Sverige i november (uppdaterad)

Den kinesiska busstillverkaren BYD dominerade nyregistreringarna av bussar i Sverige under november. Totalt registrerades under månaden 120 nya bussar i landet, både tunga och lätta. Det är en ökning med cirka 186 procent, jämfört med januari – november förra året. Av de nyregistrerade bussarna under november i år var 101 tunga bussar, alltså bussar över tio ton. Var tredje nyregistrerad buss var en elbuss från BYD enligt siffror från Mobility Sweden.

Stark oktober för bussarna – MAN i överlägsen topp

Oktober blev en stark månad när det gäller nyregistreringar av bussar i Sverige. Det framgår av färska siffror från Mobility Sweden. Jämfört med oktober i fjol ökade antalet nyregistrerade bussar med 563(!) procent. Totalt registrerades under månaden 212 nya bussar i landet (både tunga och lätta), men endast fem av dessa var elbussar. Årets uppgång ligger nu på ca 93 procent och kan härledas till offentliga upphandlingar samt ökat resande när pandemin klingat av.

El, gas eller… vad ska bussarna köra på i framtiden?

Vilken roll kommer biobränslen att spela i framtiden? Vad krävs ytterligare för en storskalig elektrifiering av busstrafiken? Under Persontrafikmässans sista dag fick ett antal aktörer inom kollektivtrafiken svara på frågan om vad vi ska köra på i framtiden.

Bussarna bromsade i september – fyra av tio en elbuss

Nyregistreringarna av bussar bromsade in i september efter de senaste månadernas höga antal. 48 nya bussar (både tunga och lätta) registrerades. Det är en ökning med ca 71 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år har 845 nya bussar registrerats, vilket är en ökning med ca 64 procent jämfört med fjolåret. Det framgår av nya siffror från branschorganisationen Mobility Sweden. Volvo toppar månadens registreringsstatistik för tunga bussar.

Kraftig ökning av bussregistreringarna – Volvo i topp

Antalet nyregistrerade bussar i Sverige ökade kraftigt under augusti, jämfört med samma tid i fjol. Därmed fortsätter den trend som har gällt i år. Bakom ökningen ligger trafikstarter för upphandlad trafik och ett ökat resande i kölvattnet efter pandemin. Nästan var femte nyregistrerad buss under augusti var en elbuss. Det visar siffror från branschorganisationen Mobility Sweden.

MAN leder årets elbussliga

Tyska MAN har hittills i år erövrat nästan hälften av den svenska elbussmarknaden. Antalet nyregistrerade elbussar från MAN är mer än dubbelt så många som samma tid i fjol, medan fjolårsettan Volvo har halkat ner på andra plats i elbussligan. Det visar siffror från Mobility Sweden för årets sju första månader, jämfört med samma period 2021. Totalt har 148 elbussar registrerats i år, en svag ökning från fjolårets 139.

Topplistan över nyregistrerade elbussar (både tunga och lätta) för årets sju första månader ser ut såhär. Inom parentes siffran för samma period förra året.

MAN 64 (22)
Volvo 31 (114)
BYD 20 (0)
Scania 4 (2)
Mercedes-Benz 3 (0)
Övriga 26 (1)

Marknadsandelen i procent för elbussarna under årets första sju månader (inom parentes januari – juli 2021):

MAN 43,2 (15,8)
Volvo 20,9 (82)
BYD 13,5 (0)
Scania 2,7 (1,4)
Mercedes-Benz 2 (0)
Övriga 17,6 (0,7)

Varannan ny buss en elbuss

Hälften av alla bussar som nyregistrerades i Sverige under juli var en elbuss. Det framgår av Mobility Swedens registreringsstatistik för månaden. Jämfört med juli förra året ökade nyregistreringarna av bussar (både lätta och tunga) kraftigt under den gångna månaden. Ökningen var 67 procent och 30 bussar registrerades. Bland de tunga bussarna, över tio ton, toppar Volvo.

Nästan varannan elektrisk i juni

Nyregistreringarna av bussar i Sverige ökade kraftigt under juni i år jämfört med samma tid förra året. Totalt registrerades 119 bussar, både lätta och tunga, under månaden, 183 procent fler än under juni 2021. Elbussarna utgjorde nästan hälften av de nyregistrerade bussarna, enligt statistik från Mobility Sweden. Uppgången i nyregistreringarna beror på offentliga upphandlingar samt att resandet nu ökar då pandemin klingar av.

Kraftig ökning av bussregistreringarna – Scania i topp

Nyregistreringarna av bussar ökade kraftigt under maj, jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades under månaden 260 nya bussar i Sverige, både tunga och lätta. Samma månad förra året var siffran 90. 253 tunga bussar nyregistrerades under månaden med Scania som överlägsen etta, bland annat genom stora leveranser till Nobina och Transdev i Östergötland. Det visar färsk statistik från branschorganisationen Mobility Sweden.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)